NGF viderefører bruken av e-læringsmodulen for VTG-ansvarlige i 2017 etter gode tilbakemeldinger fra brukerne i 2016. Ref. brev til klubbene 20.12.2016.

Publisert tirsdag 14. februar 2017

Fristen for VTG-ansvarlig og minst én trener i klubben til å ta den årlige e-læringsmodulen – enten man tok den i fjor eller ikke - er før man planlegger VTG-kurs for 2017 og senest 1. mai. Treneren kan være profesjonell eller amatør / frivillig.

Husk at diplomet etter bestått kurs sendes til post@golfforbundet.no og merkes med klubb og rolle som VTG-ansvarlig eller trener. VTG-ansvarlig i klubben skal føres opp under Funksjoner i GolfBox.

E-læringen er ment å være til hjelp for klubbenes VTG-ansvarlige og trenere og dessuten ved rekruttering av nye personer til VTG-komiteen. Fordelen med e-læringen bør være opplagt. Opplæringen er fleksibel og gratis. Den kan gjennomgås når du vil og hvor du vil. Dette sparer klubber og frivillige for både tid og reisekostnader.

Hensikten med denne årlige e-læringen er at de som er involvert i klubbens arbeid med nybegynnere leser og blir kjent med veiledningen; bestemmelser, retningslinjer, maler, tips, ideer og hvilke hjelpemidler klubben kan ta i bruk.

Les mer her.

Kontaktperson NGF:

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club