NGF viderefører bruken av e-læringsmodulen for VTG-ansvarlige i 2017 etter gode tilbakemeldinger fra brukerne i 2016. Ref. brev til klubbene 20.12.2016.

Publisert mandag 27. februar 2017

Fristen for VTG-ansvarlig og minst én trener i klubben til å ta den årlige e-læringsmodulen – enten man har tatt den i fjor eller ikke - er før man planlegger VTG-kurs for 2017 og senest 1. mai. Treneren kan være profesjonell eller amatør/frivillig.

Husk at diplomet etter bestått kurs sendes til post@golfforbundet.no og merkes med klubb og rolle som VTG-ansvarlig eller trener. VTG-ansvarlig i klubben skal føres opp under Funksjoner i GolfBox.

E-læringen er ment å være til hjelp for klubbenes VTG-ansvarlige og trenere og dessuten ved rekruttering av nye personer til VTG-komiteen. Opplæringen er fleksibel og gratis. Den kan gjennomgås når du vil og hvor du vil. Dette sparer klubber og frivillige for både tid og reisekostnader.

Hensikten med denne årlige e-læringen er at de som er involvert i klubbens arbeid med nybegynnere leser og blir kjent med veiledningen; bestemmelser, retningslinjer, maler, tips, ideer og hvilke hjelpemidler klubben kan ta i bruk.

Her finner du kurset.

Selve veiledningen for klubber finner du her.

Vi minner også om flere nyttige hjelpemidler på vår nettside om VTG blant annet brosjyre med tips om planlegging, gjennomføring og oppfølging, presentasjon om Golfvett og regler og mal for oppmerking av treningsområder.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club