Norges idrettsforbund har gleden av å informere om at NIFs flyktningfond er åpnet for 2017.

Publisert mandag 20. mars 2017

Idrettslag over hele landet kan nå søke om nye friske midler fra IMDI og Gjensidigestiftelsen UDI til ulike tiltak for flyktninger. Søknadssummen er på inntil kr 25.000. Vennligst, kontakt idrettskretsen for mer informasjon vedr. søknaden. Søknadsfrist er onsdag 5. april 2017. Merk: Det blir kun én søknadsrunde i 2017.

Søknadsskjema

Se nyhetssak på idrettsforbundet.no

Tusen takk til alle idrettslag som har bidratt i 2015 og 2016 med et særdeles godt inkluderingsarbeid. Norges idrettsforbund er stolt over den enorme innsatsen og engasjementet dere har gjort for å inkludere nylig bosatte i kommunene og flyktninger på mottak i idrettsaktivitet gjennom flyktningfondet! NIF ønsker dere lykke til i det videre arbeidet!

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club