Årlig oppdatering for VTG-ansvarlig og minst en trener gjennom e-læring!

Til nå har vel 10 % av golf-Norges «VTG-styrke» - VTG-ansvarlig og minst en trener i klubben - tatt den obligatoriske e-læringsmodulen som må tas hvert år. Det betyr at så mange som 90%, rundt 300 personer, 50 personer i uken, har en jobb å gjøre innen VTG-kurs i klubben planlegges og i alle fall senest 1. mai!

Her finner du kurset.

Selve veiledningen for klubber finner du her.

Har du spørsmål, ta kontakt!

Kontakt

Anna Dønnestad

Seniorrådgiver 908 20 193 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club