Noen klubber er godt i gang med å planlegge for rekruttering og Veien til Golf kurs.

Publisert tirsdag 21. mars 2017

Vi minner om flere nyttige hjelpemidler på vår nettside om VTG, blant annet brosjyre med tips om planlegging, gjennomføring og oppfølging, veiledning for klubber, presentasjon om Golfvett og regler og mal for oppmerking av treningsområder.

Presentasjonen Golfvett og regler kan fås med hjelpetekster ved å sende en e-post til NGFs kontaktperson Anna Dønnestad.

Presentasjonen kan brukes som et supplement til det som gjennomgås utendørs.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club