Med 129 872 medlemskap har det aldri vært flere medlemskap i golfklubbene ved årsslutt. Og størst er veksten blant barn og unge.

Publisert tirsdag 10. januar 2023

Medlemskap i golfklubber tilsluttet NGF fortsetter den fine økningen fra 2020 og 2021. Ved utgangen av 2022 var det 129 872 medlemskap i Golf-Norge, en økning på 3,3% fra 2021, og hele 32% fra 2019.

Størst vekst har aldersgruppen 0-19 som øker med 7,4% i 2022, men samtlige alderssegmenter har en økning i det første året som ikke kan kalles et corona-år.

Utvikling fra 2021 til 2022
0-19: 7,4%
20-30: 4,2%
31-50: 2,4%
51-66: 3,5%
67+: 2,7%

Utvikling fra 2019-2022
0-19: 99,2%
20-30: 115,2%
31-50: 36,4%
51-66: 18,2%
67+: 3,1%

 

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club