Idrettstinget vedtok i sommer nye lover for norsk idrett. Det har betydning også for loven til alle idrettslagene og dette har dere fått informasjon om fra idrettskretsen.

Publisert tirsdag 3. desember 2019

NGF har gått gjennom lovnormen for idrettslag og gjort noen justeringer.

Vedlagt følger lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF. Vår anbefaling er at dere tar denne som utgangspunkt for det som skal bli deres lov gjeldende fra 1.1.2020 og kun overfører fra deres eksisterende lov det som eventuelt måtte være av særlige bestemmelser som dere har vedtatt på egne årsmøter. Forskjellene på det dere har fått fra idrettskretsen og den vedlagte er bestemmelser som er gjort på Golftinget og som ligger i dagens lovnorm:
• §3 (5) – Der er det lagt inn et tillegg om utmelding før 31.12.
• §§ 24 og 25.
• Del B – Den er ment som en frivillig hjelp for dere og dere velger B1 eller B2, avhengig av hvem som eier banen (ikke grunnen).

Når dere har gjort den jobben setter dere saken på sakslista til førstkommende styremøte og vedtar der den nye loven for klubben. Deretter informerer dere klubbens medlemmer om at dere har fått en ny lov, gjeldende fra 1.1.2020. Det kan gjøres gjennom e-post/nyhetsbrev, på klubbens nettsider og muntlig på årsmøtet.

Endringene fra deres eksisterende lov til den nye blir da bare det som idrettskretsen har informert dere om, men NGF har ivaretatt at det som er spesielt for golf også blir med over i den nye loven. Dere må selv ivareta at det som eventuelt er spesielt for deres klubb blir med over i ny lov. Har dere ikke noe er det bare å sette inn eget klubbnavn, stiftelsesdato etc.»

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club