I vårt arbeid med å jobbe mer effektivt og målrettet og dermed gi klubbene bedre service, ser vi behovet for å samle og oppdatere vår basisinformasjon om den enkelte klubb.

Publisert tirsdag 12. juni 2018

Vi vil gå gjennom og samle den informasjonen vi allerede har tilgjengelig og deretter avstemme denne med klubben i et møte eller skype-/telefonsamtale.

Det er avdeling Klubbservice i NGF som er ansvarlig for oppgaven, og klubben vil bli kontaktet av enten Rune Hauger, Kate Hege Nielsen, Lise Bjørnstad eller Anna Dønnestad.
Vi ser frem til gode samtaler og ønsker alle en god sommer!

Hilsen avdeling Klubbservice

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club