Åpner for ny strømstøtte

Golfklubber kan søke om strømstøtte for oktober, november og desember.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

18. januar 2023 åpner tilsynet for nye søknader med søknadsfrist 15. februar klokken 13.00. I denne søknadsrunden kan golfklubber søke støtte for perioden oktober, november og desember. I denne perioden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

For mer informasjon, klikk HER