Hvem fortjener årets hederspris? Hjelp oss å finne kandidater til Årets Greenkeeper 2017.

Publisert mandag 11. desember 2017

Bli med og stem fram den du mener skal bli årets greenkeeper.

Følgende kriterier er satt for å kunne motta en utmerkelse som årets Greenkeeper 2017:

Vi ønsker at årets greenkeeper er en person som har gjort mer enn forventet, gjerne nytenking. Årets greenkeeper er en god rollemodell, og en person som representerer yrket på en god måte.

  • Du må ha vært i bransjen en «god stund»
  • Du må arbeide i Norge
  • Du er en positiv rollemodell for «unge og lovende» greenkeepere
  • Du er medlem av NGA
  • Du er faglig sterk
  • Du støtter, bidrar og hjelper andre greenkeepere

Medlemmer av NGA bes om å foreslå kandidater til prisen «årets greenkeeper» med frist 20.12.2017.

Daglig Leder Mari Myhrene, president Agne Strøm og Salgssjef i Syngenta Lawn & Garden Nordic Lars Tveter velger ut 3 finalister. Styret i NGA stemmer over hvilken kandidat som får utmerkelsen Årets Greenkeeper 2017.

Årets Greenkeeper presenteres på Årsmøtet i februar.

Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til NGA sin administrasjon adm@nga.no  innen 20.12.2017.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club