Har din klubb noen ildsjeler som bør løftes frem!

Publisert fredag 8. mai 2020

Hvert år hedrer NGF en av klubbenes ildsjeler med prisen Årets Ildsjel.

Idretten i Norge er i stor grad bygget på frivillighet og at «noen» stiller opp enten det er som vaffelsteker, trener, tillitsvalgt, fadder eller andre frivillige oppgaver. Ofte hører man at man ikke kunne hatt et godt aktivitetstilbud uten klubbens ildsjeler. Hvem er ildsjelene i din klubb? Hva med å løfte en av disse frem som klubbens nominasjon til Årets Ildsjel 2020?

Gjennom prisen Årets Ildsjel ønsker NGF å nå fram til ildsjeler som gjennom flere år har vært engasjert i frivillig arbeid i klubbene knyttet til trening, drift av anlegg, som tillitsvalgt, eller annen form for frivillig innsats. Prisen skal understreke viktigheten av, og stimulere til, det frivillige arbeidet i klubbene.

Her finner du statuttene til Årets Ildsjel.

Her kan du nominere klubbens kandidat til Årets Ildsjel 2020.

NB! Fristen for nominere Årets Ildsjel er endret til 15. august.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club