Fagdagen 10. november har mange spennende og nyttige temaer.

Publisert onsdag 11. oktober 2017

På #Nyttig møtene presenteres Golfstrømmen og golfklubbens Årshjul.

Årshjulet

Vi har nå også laget et eksempel på Årshjul for juniorkomiteen og Årshjul for øvrige komiteer.  Dette er et nyttig verktøy for komiteene som sikrer oversikt over aktiviteten, planene og ikke minst en god kontinuitet.

Golfstrømmen

Golfstrømmen er et web-basert pengestrøms- og aktivitetsanlyse verktøy. Det dokumenterer klubbens aktivitet og frivillighet. Det viser også verdien av klubbens frivillighet og bidrag til lokalsamfunnet.

Fagdag- for mer informasjon og link til påmelding  

Golfstrømmen- mer informasjon

Årshjulet – mer informasjon

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club