Årsmøtet kan utsettes til 15. juni, men det kan også avholdes på alternative måter.

Publisert fredag 22. januar 2021

Idrettsforbundet (NIF) har nå formelt besluttet å videreføre dispensasjonene vedrørende årsmøter, som ble innført pga. koronapandemien, til også å gjelde 2021.

Mer informasjon om hva det innebærer finner dere på NIFs nettsider.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club