Fristen for å gjennomføre årsmøte er 31. mars 2022.

Publisert mandag 31. januar 2022

Når det gjelder årsmøter er vi tilbake til «før-koronatid» - årsmøtet må således gjennomføres innen utgangen av mars måned, jfr. Lovnorm for idrettslag med særlige tillegg gitt av NGF §14 (1).

Årsmøtene kan gjennomføres fysisk, digitalt eller som en kombinasjon av fysisk og digitalt møte. Styret fatter vedtak om dette.

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club