Årsmøtedispensasjonene som gjaldt i 2020 videreføres antagelig så lenge koronaen herjer

Publisert torsdag 14. januar 2021

Det har ikke kommet ut skriftlig informasjon ennå på om dispensasjonene som idrettsforbundet (NIF) ga for 2020, når det gjaldt avholdelse av årsmøter, vil bli videreført i 2021. Signaler NGF har fått tyder imidlertid på at det vil skje og at både fristen for å avholde årsmøte i 2021 vil bli utvidet, samt at årsmøtet kan avholdes skriftlig eller digitalt.

Litt avhengig av den enkelte klubbs størrelse, beliggenhet i forhold til smittetrykk, ønske/mulighet til å utsette årsmøtet, m.m. foreligger følgende alternative løsninger:

  • Avholde årsmøtet fysisk innenfor de smittevernreglene som finnes i kommunen. Det krever mye større lokale enn dere vanligvis har behov for.
  • Avholde årsmøtet digitalt. Det kan gjøres på ulike måter og med ulike tilpasninger i forhold til formaliteter.
  • Avholde årsmøte skriftlig. Forutsetningen er at det ikke er forventet debatt, alternative forslag og/eller flere kandidater til valg på samme posisjon.
  • Utsette årsmøtet i håp om bedring av koronasituasjonen når vi nærmer oss sommeren. Da velge en av de ovennevnte alternativene, avhengig av situasjonen i kommunen.

Så raskt som praktisk mulig etter at vi har fått skriftlig informasjon fra NIF vil vi invitere til webinar for å utdype valgmulighetene og komme med konkret orientering om hvordan et digitalt årsmøte kan avholdes med beskjedne ressurser.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club