Det har fortsatt ikke kommet offisiell informasjon fra idrettsforbundet om de vil gi dispensasjoner for avholdelse av årsmøte også i 2021, men dere kan likevel starte forberedelsene.

Publisert onsdag 20. januar 2021

Som vi meddelte i forrige NGF-nytt venter vi på offisiell informasjon fra NIF, om de som følge av koronasituasjonen f.eks. vil godkjenne at det blir avholdt digitale årsmøter i 2021. Flere klubber har kontaktet oss og sagt at tiden er i ferd med å løpe ut for dem, og minnet om at de jo må innkalle til årsmøte minimum en måned før møtet skal avholdes.

Vår anbefaling er at dere i hvert fall da starter med deres egne forberedelser til hvordan dere kan avholde årsmøte i spesielle tider og hvilke forutsetninger som gjelder. Det kan dere få mye informasjon og hjelp til på Idrettsforbundets nettsider. Vi vil spesielt anbefale dere å lese Veileder for digitale årsmøter for idrettslag.

Vi minner om at i utgangspunktet skal idrettslag avholde sine årsmøter innen utgangen av mars.

NGF vil invitere til webinar, med kort info og mulighet til å stille spørsmål, om avholdelse av årsmøte i klubb/idrettslag. Nøyaktig tidspunkt for når webinaret vil bli avholdt må vi komme tilbake til, men invitasjonen vil bli sendt ut i neste uke.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club