Men veldedighetsturneringskonseptet skal bestå!

Publisert tirsdag 3. desember 2019

Norges Golfforbund og Kreftforeningen har samarbeidet om Pink Cup i 12 år. Fra og med 2020 blir det imidlertid endringer i NGFs veldedighetsturnering.

Årsaken til at konseptet nå endres er blant annet at samlet innsamlingssum går ned, flere klubber velger andre innsamlingsformål. NGF opplever at det krever mer arbeid å få med klubbene enn tidligere, at det er utfordrende å finne gode historier å fortelle som ikke allerede er fortalt, samt at flere klubber melder at det er ressurskrevende å administrere samme konseptet over så mange år.

Etter å ha gjennomført undersøkelser i golfklubbene, samt hatt samtaler med de ti klubbene som samlet inn mest i 2019, har NGF derfor kommet frem til at det er på tide å tenke nytt.

Det innebærer at NGF har som mål å tilrettelegge for en nasjonal innsamlingsturnering også fra 2020, men at innsamlingsformålet og konseptet vil bli endret.

Nytt konsept vil være på plass så snart som mulig, senest 1. mars 2020. Det jobbes allerede nå ut fra en grunnidé om at Golf – Grønn Glede skal få en sentral plass.

NGF benytter anledningen til å takke Kreftforeningen for et veldig godt samarbeid over mange år.

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club