Publisert tirsdag 17. mars 2020

I dag (17.3.20) har en beredskapsstab bestående av representanter fra GAF, NGA, klubb/baneeier og NGF, som har tilhold ulike steder i landet og jobber som daglige ledere og banearbeidere, hatt sitt første møte. Vi vil ha daglige Teams-møter nå i starten, så får vi se hvordan regulariteten blir etter hvert.

Vi har identifisert en rekke problemstillinger, utfordringer og behov. Noen av dem vil bli omtalt nedenfor (spesielt under NIF-info), andre vil vi komme tilbake til senere.

Idrettsforbundet (NIF) bistår med viktig informasjon

Følg med på denne siden: Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset. Her ligger informasjon om styrets ansvar, avholdelse og utsettelse av årsmøter inkl. fastsettelse av kontingent, forberedelser av utfordringer knyttet til avtaler og seinere spørsmål om økonomisk kompensasjon, spørsmålsstillinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker m.m.

Muligheter for regulert bruk av golfbaner

Som nevnt i gårsdagens informasjon jobber vi med å få et møte med NIF (og hvis nødvendig helsemyndighetene). Beredskapsstaben holder på å utarbeide retningslinjer/sikkerhetsbeskrivelser og risikoanalyse.

Veien videre

Vi vil i morgen komme med mer informasjon omkring permitteringer og framgangsmåten knyttet til det. Vi vil framover også berøre bemanningssituasjonen, utfordringer med utenlandsk arbeidskraft i karantene, lønnsforpliktelser etc.

Ta kontakt

Dersom noen av dere har innspill til oss, ta kontakt.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club