Enkel guide for booking av Flex billetter

Vedlagt ligger en guide for booking av Flex Norwegian billetter.

Følg denne guiden for booking av Flex Norwegian billetter. Klubbene får 30-40% rabatt på denne avtalekoden.  Avtalen gjelder for alle golfklubbene i Norge.

Avtalekoden er: GOLFKLUBB

Kontakt

Kristin Gunhildrud

Markedskonsulent 957 51 580 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club