Kort undersøkelse skal gi nasjonal oversikt

Publisert tirsdag 20. august 2019

På generelt grunnlag har myndighetene et mål om reduksjon i bruk av plantevernmidler. Mengde midler som benyttes på golfbaner utgjør en svært liten del av det totale forbruket i Norge. En undersøkelse gjennomført av Arne Tronsmo for noen år tilbake viste at golfbanene samlet sett stod for om lag 0.03% av den totale bruken av plantevernmidler i Norge (Tronsmo 2001). Dette bildet har neppe endret seg vesentlig de årene som er gått siden undersøkelsen ble gjennomført.

I flere land har golfklubber fått krav om å innrapportere sitt forbruk av plantevernmidler. Så er ennå ikke tilfelle i Norge. Derimot ønsker NGF å «ta temperaturen» på situasjonen i Norge og har laget en enkel spørreundersøkelse (kun 4 spørsmål – som er greie å besvare) som klubbene bes besvare innen 20. september. Svarene vil bli anonymisert.

Link til spørreundersøkelsen.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club