Nasjonale myndigheter, og i enda større grad en rekke kommuner, har gjort innstramminger i bestemmelsene knyttet til vår opptreden og bevegelsesfrihet.

Publisert tirsdag 10. november 2020

Koronasmitten er nå i starten på den andre smittebølgen og viser rask og betydelig økning også i Norge. De innførte innstramminger må vi i golfen også slutte opp om.

Nasjonalt er det f.eks. anbefalt at:

  • alle i størst mulig grad skal holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene.
  • alle unødvendige innenlandsreiser frarådes.

Det betyr at der smittetrykket ikke er spesielt stort er vi tilbake til mye av den måten vi spilte golf på i vår. Vi bør først og fremst spille med personer i egen husholdning eller noen få personer vi omgås jevnlig. Vi bør først og fremst spille på egen hjemmebane og i hvert fall ikke reise langt og i samme bil med personer vi ikke er i samme husholdning med. Det bør ikke arrangeres turneringer og i hvert fall ikke med invitasjoner til spillere fra andre klubber/kommuner, shotgun start, premieutdelinger og felles bevertning.

Kommuner med stort smittetrykk kan i tillegg ha innført f.eks. at:

  • det er stans i breddeidrett for voksne, eller forbud mot organisert trening og andre fritidsaktiviteter for voksne.
  • antall kontakter gjennom en uke ikke bør overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
  • treningssentre skal stenges eller ha begrensning av aktiviteten. Det kan også medføre slik innvirkning på innendørssentre og simulatorer for golf.

Det betyr for det første at det er viktig at den enkelte klubb sjekker med egen kommune om de har innført tiltak utover de nasjonale. Dernest at det ikke er greit å reise ut av egen kommune med høyt smittetrykk for å spille golf i en annen kommune med mindre smittetrykk og færre begrensninger på aktivitetene.

Her kan dere lese mer om den oppdaterte smittevernveilederen for idretten

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club