Idretts-Norge er i stor grad bygget og driftet av ildsjeler, og hvert år hedrer NGF golf-Norges ildsjeler med å tildele prisen Årets Ildsjel.

Publisert torsdag 25. august 2022

Gjennom prisen Årets Ildsjel ønsker NGF å nå fram til ildsjeler som gjennom flere år har vært engasjert i frivillig arbeid i klubbene knyttet til trening, drift av anlegg, som tillitsvalgt, eller annen form for frivillig innsats. Prisen skal understreke viktigheten av, og stimulere til, det frivillige arbeidet i klubbene.

For å kåre Årets Ildsjel 2022 er vi avhengig av at klubbene løfter fram og nominerer en av sine ildsjeler, og vi oppfordrer alle klubbene til å sende inn en nominasjon.

Her finner du statuttene til Årets Ildsjel, samt link til nominasjonsskjema.

Frist for å nominere Årets Ildsjel 2022 er endret til 15. september.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club