I løpet av helgen er det registrert flere brudd på bestemmelsene om arrangement. Det liker vi særdeles dårlig.

Publisert mandag 26. april 2021

Vi minner om bestemmelsene som sier at man i områder som er på nasjonalt tiltaksnivå kan ha maks 200 personer på arrangement utendørs. For voksne må alle komme fra samme kommune. For barn og unge må alle komme fra samme turneringsregion. Glem heller ikke pliktene du ellers har som arrangør, se NGFs koronasider og les både under dokumenter og under "Aktuelle tema og problemstillinger".

Områder med høyt smittenivå (tiltaksnivå A og B) kan ikke avholde turneringer.

Som idrett har vi kommet veldig mye bedre ut av koronapandemien enn veldig mange andre idretter. Sett pris på at vi i stor grad er en løsning på tidens største utfordring og ikke foreta stadige vurderinger der dere utfordrer pålegg og anbefalinger fra myndighetene. Det kan slå negativt ut.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club