Som vi har omtalt i tidligere NGF-nytt skal alle klubber ha fått tilsendt høringsutkast til nye planer for golf-Norge.

Publisert torsdag 13. juni 2019

Det er gjeldende virksomhetsplan som er omarbeidet og delt i tre. Vårt ønske er at dere diskuterer høringsutkastet i styret og med eventuelle andre ressurspersoner i klubben og gir oss deres tilbakemelding. Når vi har fått deres innspill vil NGFs styre gjøre sine vurderinger og legge fram de(n) endelig(e) plan(ene) for behandling på Golftinget
10. november.

Fristen for å gi tilbakemelding var satt til 21. juni, men vi vil gjerne ha deres innspill også om dere ikke klarer helt å holde denne fristen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til rune.hauger@golfforbundet.no eller på
telefon 920 17 065.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club