Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må fremvise en ren politiattest.

Publisert onsdag 19. mai 2021

Onsdag 9. juni kl. 18.30-19.30 arrangerer Norges idrettsforbund webinar om politiattestordningen.

Her finner dere mer informasjon og mulighet for påmelding:
Politiattestordningen – digital temakveld (idrettsforbundet.no)

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club