Materiell til nybegynnerkurs kan lastes ned digitalt. NGF opprettholder midler til markedsføring.

Publisert tirsdag 3. mars 2020

Frem til nå har klubbene betalt kr 200,- for VTG-pakken som har bestått av kursmateriell, og som har vært obligatorisk til alle deltakere på VTG-kurs. Inkludert i prisen er også midler satt av til felles nasjonal markedsføring av golfen tilsvarende ca. 100,- kroner per pakke.

Fra og med 2020 vil kursmateriellet bli gjort digitalt tilgjengelig for klubbene. Kostnaden på kr 200,- per pakke forsvinner samtidig, men NGF vil opprettholde markedsføringen av golfen i Norge på et tilsvarende nivå gjennom omprioriteringer i budsjettet.

Digitalt kursmateriell finnes vedlagt.

Mer informasjon om VTG kan finnes her.

For klubber som fortsatt ønsker trykket materiell kan det, fra og med 15. mars, bestilles til kr. 100,- så langt lageret rekker: www.idrettsbutikken.no

Alt materiell er oppdatert på det nye World Handicap System.

Kontakt

Sivert Sende Skotvold

Programsjef golftrenerutdanning, Høgskolen i Innlandet 456 89 926 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club