Dom i Norges Golfforbunds disiplinær- og sanksjons­utvalg (DSU), sak 01-2022

Dommen er enstemmig og ble avsagt 25. juli.

Et anonymisert resymé av dommen til offentliggjøring finnes vedlagt.