Utelukkes i ett år etter å ha forsøkt å jukse under en forbundsturnering.

Publisert tirsdag 23. oktober 2018

Norges Idrettsforbunds (NIF) domsutvalg har dømt en far for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a og b, til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv og til tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening for en tidsperiode på ett år fra suspensjonen trådte i kraft.

Styret i Norges Golfforbund (NGF) innga i mai en påtalebegjæring til Norges Idrettsforbunds (NIF) domsutvalg etter en turneringshendelse tidligere i 2018 der en far bevisst skal ha forsøkt å hjelpe en utøver i en eliteturnering ved å bryte NGFs turneringsbestemmelser.

Saken ble først behandlet i NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg som enstemmig anbefalte styret å ta saken til NIFs domsutvalg. Dommen fra domsutvalget er i henhold til NGFs påtalebegjæring.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club