Fristen 1. mai for klubbens VTG-ansvarlige og minst én trener til å gjennomgå den årlige e-læringen nærmer seg.

Publisert tirsdag 25. april 2017

Treneren kan være profesjonell eller amatør / frivillig. Husk at VTG-ansvarlig i klubben skal føres opp under Funksjoner i GolfBox og at diplomet etter bestått kurs sendes til post@golfforbundet.no og merkes med klubb og rolle som VTG-ansvarlig eller trener.

Til nå er 78 personer registrert å ha gjennomført og bestått den pålagte e-læringen. E-læringen er ment å være til hjelp for klubbens VTG-ansvarlige og trenere og ikke minst ved rekruttering av nye personer til VTG-komiteen. Opplæringen er gratis og kan gjennomgås når du vil og hvor du vil. Det er viktig at de som er involvert i klubbens arbeid med nybegynnere er kjent med veiledningen; bestemmelser, retningslinjer, maler, tips, ideer og hvilke hjelpemidler klubben kan ta i bruk.

Her finner du mer informasjon om kurset.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club