Kurset passer for styremedlemmer i klubb, daglig ledere, medlemmer av klubbens valgkomité og andre med interesse for styrearbeid, og gir en enkel og god innføring i styrets rolle og ansvar.

Publisert tirsdag 12. september 2017

Styret har en sentral rolle i golfklubben. Et godt og fungerende styre er avgjørende for å få en positiv utvikling av klubben, sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Styret forvalter klubbens verdier og har ansvar for at medlemmene og ansatte ivaretas og utvikles. 

Kurset vil gi deltakeren innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i klubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Deler av teksten er hentet fra lovnorm for idrettslag og bearbeidet.

Lykke til som styremedlem i idrettslaget ditt!

Klikk på linken og logg deg inn.

Klikk på særforbund og velg golfforbundet. Kurset ligger under Klubbutvikling.
Kurset er gratis.

Mer informasjon finner du på NGF hjemmesider.

Til orientering: Kurset er generelt og gjelder for alle klubber og idrettslag i Norge.

For golfklubbene gjelder, i tillegg til lovnormen, også et særlig tillegg gitt av NGF.

Se link.

Kontakt

Kate Hege Nielsen

Avdelingsleder klubbservice 918 66 197 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club