Ekstraordinært Golfting 2023 - Innkalling og regionale møter

Innkallingen er sendt ut og NGF inviterer til regionale informasjonsmøter.

Innkalling med saksdokumenter og påmelding til ekstraordinært ting ble, i henhold til Norges Golfforbunds lov § 19, sendt ut tidligere i dag. Innkallingen ble sendt til klubbenes e-post adresse, samt til styreledere, ledere av tingvalgte komiteer og utvalg og daglige ledere, som registrert i GolfBox.

Mer informasjon om det ekstraordinære tinget kan finnes her

Regionale informasjonsmøter

Som tidligere informert i NGF-nytt inviterer NGF til digitale informasjonsmøter om Nasjonalt Kompetansesenter den 13, 14, 15. og 16. mars.

Merk at det de første informasjonsmøtene arrangeres allerede i dag. Fra kl. 17.00-18.30 for klubbene i Region Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag) og fra kl. 19.00-20.30 i Region Vest (Vestland).

Trykk her for mer informasjon og mulighet for påmelding