Ekstraordinært ting: Det blir ikke nasjonalt kompetanse­senter

Flertallet av klubbene ønsket ikke NGFs planer på Lørenskog.

NGF avholdt ekstraordinært ting torsdag 30. mars der forslaget om å etablere et nasjonalt innendørs kompetansesenter ble fremmet for golfklubbene.

Flertallet på 105 av totalt 184 delegater var imot NGFs forslag. Det innebærer at NGFs planer om kontorlokaler i kombinasjon med et nasjonalt kompetansesenter i Snøbyen på Lørenskog må tilbake på tegnebrettet.

NGF vil bruke tiden fremover til å vurdere andre løsninger for administrasjonens kontorlokaler.