Ekstraordinært ting: Informasjonsmøte om Nasjonalt Kompetansesenter

NGF inviterer til digitalt informasjonsmøte 13, 14, 15. og 16. mars

Klubbene inviteres til regionsvise nettmøter om NGFs planer for et nasjonalt kompetansesenter i Snøbyen på Lørenskog.

Formålet er å gi golfklubbene et så godt som mulig beslutningsgrunnlag førplanene behandles på ekstraordinært golfting 30. mars. NGF ønsker spesielt at klubbenes styreledere deltar på møtet.

Det arrangeres regionsvise nettmøter på følgende datoer:

13/3 kl. 1700-1830:     Region Midt                         
Klubbene i Møre- og Romsdal, og Trøndelag

13/3 kl. 1900- 2030:    Region Vestland                    
Klubbene i Vestland fylke

14/3 kl. 1700-1830:    Region Rogaland                     
Klubbene i Rogaland, samt Utsikten, Sirdal og Mandal

14/3 kl. 1900-2030:     Region Sør                         
Klubbene i Vestfold og Telemark og Agder, bortsett fra Utsikten, Sirdal og Mandal    

15/3 kl 1700-1830:    Region Viken Vest 
Klubbene i tidligere Buskerud, vestre del av Viken og Oslo    

15/3 kl 1900-2030:     Region Innlandet 
Klubbene i Innlandet og østre del av Viken    

16/3 kl. 1700-1830:    Region Nord-Norge 
Klubbene i Nordland og Troms og Finnmark    

Dersom dato/tidspunkt ikke passer, er det mulig å melde seg på et annet informasjonsmøte.

Trykk her for påmelding til informasjonsmøte

Innkalling til ekstraordinært ting 30. mars blir sendt ut til klubbene senest 15. mars. For mer informasjon, se HER  

For mer informasjon om planene for nasjonalt kompetansesenter, se HER