For deg som er styremedlem i golfklubben. En webinarserie i tre deler fra NGF.

Publisert torsdag 29. april 2021

Styret har en viktig og sentral rolle i golfklubben. Et godt og fungerende styre med god arbeidsfordeling er viktig for å få en sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Har klubben ansatt daglig leder eller administrativt ansatte er samspillet mellom ansatte og styret avgjørende for å skape god drift og utvikling.

Styret forvalter golfklubbens verdier og er ansvarlig for klubbens utvikling. De skal iverksette årsmøtets vedtak. Klubbens omdømme og rolle som en ansvarlig aktør i lokalsamfunnet er også et viktig område for styret .

Som styremedlem i klubben er det gjerne flere spørsmål som dukker opp:

  • Hvilke lover og regler gjelder?
  • Hva er styrets ansvar?
  • Hva er mitt ansvar og min rolle som styremedlem?
  • Styrets rolle i forhold til daglig leder og ansatte i klubben?
  • Hvordan skal styret jobbe?

I del 1 av webinarserien kommer vi inn på golfklubbens plass i norsk idrett, idrettens verdier og organisering, samt styrets oppgaver, rolle og ansvar.

I del 2 tar ser vi på strategi, mål- og planprosesser, sentrale verktøy og løsninger som eksempelvis Årshjulet, Klubbveilederen, Golfspilleren i Sentrum, BI-løsningen, kommunikasjonsverktøy og en tur innom NGFs nettsider.

I del 3 er temaet anlegg og gress. «Golfen sett fra gressets side» gir dere en overordnet anleggsforståelse.

I del 4 ser vi nærmere på frivillighet i golfen.

  • Del 1: Torsdag 20. mai kl. 19.00-20.00
  • Del 2: Torsdag 3. juni kl. 19.00-20.00
  • Del 3: Torsdag 10. juni kl. 18.00-19.00
  • Del 4: Tirsdag 15. juni kl. 18.00-19.00

Meld deg på her.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club