Endring i regelverket for obligatorisk tjenestepensjon

Med virkning fra 1.1.2022 har det blitt vedtatt nye regler for obligatorisk tjenestepensjon.

Mer informasjon kan finnes på Viken Idrettskrets sine nettsider og på NHOs nettsider.