Ny lov(norm) er gyldig fra 1.1.2020 og det er klubbens styre som er ansvarlig for å oppdatere klubbens lov og informere medlemmene.

Publisert onsdag 22. januar 2020

I vedlagte notat finner du en beskrivelse av de viktigste endringene i lovnormen for golfklubber samt en beskrivelse av beste arbeidsmåte for å oppdatere loven til din egen klubb.

Her finner du informasjon vedr. valg av kontrollutvalg, som alle klubber må velge på årsmøtet, inkl. klubber med omsetning under 5 millioner kroner.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club