Endringer i webinar

Webinaret med tema «Kontrollutvalgets rolle og ansvar» som var planlagt 24. mai, vil ikke bli gjennomført online på grunn av få påmeldinger.

Vi vil i stedet legge ut et opptak av webinaret på våre nettsider, ila. tirsdag 24. mai 2022.