I NGF-nytt 2. oktober 2018 informerte NGF om nye rutiner for oppfølging av fakturaer til klubbene som ikke blir betalt på forfall.

Publisert tirsdag 26. februar 2019

I styremøtet 17. oktober 2018 vedtok styret i NGF at fakturaer som ikke blir betalt på forfall skal oversendes inkassoselskap for inndrivelse, dersom purringer og henvendelser fra NGF på utestående ikke fører frem.

Ved å skjerpe innbetalingskravene håper NGF å bidra til at klubber som er i en vanskelig økonomisk situasjon, eller som av andre årsaker ikke betaler, skal få på plass økonomiske løsninger som gir forsvarlig drift. NGF vil jobbe sammen med klubbene for å finne tiltak som kan bidra til utvikling av en sunn klubbøkonomi. Den nye praksisen gjøres også av hensyn til de klubbene som tross økonomiske utfordringer overholder sine forpliktelser.

Kontakt

Anne-May Moss

Økonomisjef 911 70 583 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club