NGF har kvote på to lag i unified golf til Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019!

Publisert mandag 9. april 2018

NGF er tildelt en kvote på to lag i unified golf til Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019, et lag for kvinner og et lag for menn. I unified golf er laget satt sammen av en spiller med utviklingshemning og en partner som ikke har utviklingshemning.

Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019 arrangeres i perioden 14. - 21. mars. Dette er et breddeidrettsarrangement for utviklingshemmede som primært har som mål å gi utøvere motivasjon til ytterligere aktivitet i idrettslagene. Norges Idrettsforbund (NIF) som Special Olympics Norge, er ansvarlig for norsk deltakelse og samarbeider tett med aktuelle særforbund. I forkant av World Games arrangeres Host Town som Norge har tradisjon for å delta på.

NGF er på utkikk etter fire aktive golfspillere til å representere Norge i Abu Dhabi i mars 2019. Vi kjenner flere aktuelle spillere, men er sikker på at det i klubbene er aktuelle spillere som vi ikke kjenner til. Her er deres sjanse til å la oss bli kjent med dere!

NIF har vedtatt retningslinjer og uttakskriterier for norsk deltagelse, og følgende vil bli vektlagt for uttak av golfspillere:

  • Spillerne må være medlem av norsk golfklubb, samt ha et treningsopplegg i egen klubb.
  • Spillerne må ha erfaring med turneringsspill, gjerne også med spillformen Foursome som spilles i unified golf.
  • Spillerne må være i stand til å reise og bo i utlandet.
  • Spillerne må delta på obligatoriske samlinger for delegasjonen i regi av NIF/NGF.
  • Spillerne skal speile mangfoldet i norsk golf og det er ønskelig at ferdigheter på forskjellige nivåer er representert.
  • Spillerne skal føre aktivitetslogg som inkluderer oversikt over trening, spilte runder og turneringsdeltakelse.

NGFs kostnad per spiller er estimert til kr 13.000,- og spillerne må forvente å betale ca.  50 % av dette i egenandel (gjelder både spillere og ledsagere). Det vil bli jobbet for å redusere kostnadene knyttet til deltakelse.

Ansvarlig trener/leder på reisen er Benedikte Brynestad Grøtvedt, som er ansatt i avdeling breddeidrett i NGF.

Klubbene inviteres til å nominere unified lag (spiller og ledsager) til deltakelse i Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019. I nominasjonen ønsker vi at klubbene gir en kort beskrivelse av spillerne i laget, inkl. treningsopplegg i klubb, samt oppgi kontaktperson i klubben. Da vi ønsker å følge aktuelle spillere gjennom sesongen, ber vi klubbene nominere aktuelle spillere gjerne snarest, og senest innen 1.juni.

Har du lyst til å være med å spille i Abu Dhabi? Ta kontakt med klubben din og be dem nominere deg og din unified partner!

Nominering av unified lag, samt evt. spørsmål vedr. deltakelse i Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019 kan rettes til NGF v/ Gøril Hansen på e-post goril.hansen@golfforbundet.no eller tlf 995 76 525.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club