Antidoping Norge med program for å utvikle klubbens egen antidopingpolicy.

Publisert tirsdag 3. mars 2020

«Rent IL» er et forebyggende program som retter seg mot alle norske idrettslag, også golfklubbene. Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.

NGF har status som «Rent Særforbund» etter å ha gjennomført Antidoping Norges program for særforbund, og anbefaler alle klubber gjennomføre tilsvarende program for idrettslag.

Se mer informasjon på Antidoping Norges nettsider.

Kontakt

Øyvind Rojahn

Toppidrettssjef / avdelingsleder 934 57 044 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club