Antidoping Norge med program for å utvikle klubbens egen antidopingpolicy.

«Rent IL» er et forebyggende program som retter seg mot alle norske idrettslag, også golfklubbene. Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.

NGF har status som «Rent Særforbund» etter å ha gjennomført Antidoping Norges program for særforbund, og anbefaler alle klubber gjennomføre tilsvarende program for idrettslag.

Se mer informasjon på Antidoping Norges nettsider.

Kontakt

Øyvind Rojahn

Toppidrettssjef / avdelingsleder 934 57 044 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club