NGF Nytt skreddersyr info tilpasset den enkeltes behov

NGF Nytt er golfforbundets nyhetsbrev som distribueres ukentlig. Dette er også forbundets viktigste offisielle informasjonskanal.

Løsningen gjør det mulig å skreddersy informasjon tilpasset den enkeltes behov. Det innebærer at man selv kan krysse av for hva slags type informasjon man ønsker.

Følgende temaer kan man velge å abonnere på:

Presse
Organisasjon
Turneringer
Utdanning
Aktivitet
Anlegg
Toppidrett

NGF oppfordrer klubbene til å sørge for at tillitsvalgte med sentrale verv i klubben abonnerer på relevant informasjon. Løsningen åpner for at eksempelvis daglige ledere kan opprette abonnement for tillitsvalgte.

Her finner du tidligere utsendte nyheter og mulighet for å abonnere på NGF-nytt.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club