Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver/ Exit-ordninger

Publisert tirsdag 24. oktober 2017

Kontrollkomiteens ansvar og oppgaver

Terje Wist, leder av idrettsforbundets (NIFs) kontrollkomité har sagt ja til å holde denne orienteringen. Han er også mangeårig tillitsvalgt i ulike verv i Levanger FK, Trøndelag Fotballkrets, Norges Fotballforbund og som medlem av Idrettsstyret. Sivilt er han assisterende revisjonsdirektør i KomRev Trøndelag IKS (interkommunalt revisjonsselskap).

Exit-ordninger

Per Kristoffersen, daglig leder Losby Golfklubb, tar med seg representanter fra flere klubber: Jens-Fredrik Sørlie, Asker GK, Tore Waagø, Miklagard GK og Bent Lundborg, Hauger GK, og forteller om hvordan de, litt ulikt, har løst problematikken med at medlemmer med spillerett ønsker seg vekk. De deler vurderinger og erfaringer.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club