NGF får hvert år henvendelser fra klubber som er usikre på hvilke medlemmer som telles med når NGF fakturerer medlemskontingenten, og hvilke datoer som gjelder.

Publisert tirsdag 8. januar 2019

Klubbens medlemsregister i GolfBox skal til enhver tid være oppdatert, men det er spesielt viktig at det er ryddet før NGF fakturerer medlemskontingenten til klubbene. Da unngår klubben å betale medlemskontingent til NGF for medlemmer som har meldt seg ut eller burde vært strøket.

Dersom et medlem ikke har betalt sin medlemskontingent til klubben, kan medlemmet meldes ut i inneværende år dersom klubben har sendt betalingsvarsler og forsøkt å få inn sitt tilgodehavende. Det er i denne sammenheng viktig at klubben har kommunisert tydelig til medlemmene at utmelding skal skje før 31.12. Helst ved innmelding, men lett tilgjengelig informasjon på hjemmesidene er også greit. Se NIFs lov § 10-6 Utmelding – Tap/fratakelse av medlemskap i idrettslag.

En kort oppsummering:

  • Medlemskontingenten vedtatt på Golftinget i 2017 er kr 355 for tingperioden 2018 – 2019.
  • Det faktureres for alle medlemmer med status «Klubbmedlem» i GolfBox som er 20 år og eldre i faktureringsåret.
  • 31. januar tar NGF ut en oversikt fra GolfBox over medlemmer i golfklubbene, og fakturerer 70 % av medlemskontingenten. Fakturaen sendes ut i mars måned og har forfall 1. mai. Vi anbefaler at klubben bruker januar måned til å rydde i medlemsregisteret slik at første faktura blir så korrekt som mulig.
  • Tellingen 31. januar er grunnlaget for fakturering av IT-avgiften for bruk av GolfBox. Den faktureres etter samme prinsipp som medlemskontingenten, men det gjøres ingen avregning.
  • 31. juli gjøres en ny telling av antall medlemmer i klubben. A konto-beløpet som ble fakturert med forfall 1. mai krediteres, og klubben faktureres for det antall medlemmer som den nye tellingen viser. Forfall på denne fakturaen er 15. september.

Klikk her for mer informasjonen om kontingent, inn- og utmelding.

Kontakt

Anne-May Moss

Økonomisjef 911 70 583 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club