Ny rutine

Publisert onsdag 29. mars 2017

På Golftinget i 2013 ble det vedtatt at medlemsbladet «Norsk Golf» skulle inkluderes i klubbenes kontingent til NGF, og faktureres etter tilsvarende prinsipper som medlemskontingenten – antall medlemmer pr 31.januar som er 20 år og eldre i kalenderåret. I mars faktureres 70% av kontingenten, deretter en avregning etter antall medlemmer pr 31.juli. Da krediteres tidligere tilsendte faktura, og det faktureres 100% av medlemskontingenten.

Ved fakturering av medlemskontingent fra NGF til klubbene i 2017, vil kostnadene til medlemsbladet «Norsk Golf» være spesifisert på fakturaen. Dette har bakgrunn i at medlemskontingent og utgivelse av et medlemsblad har avgiftsmessig ulik behandling. For å ivareta dette, og regnskapslovens krav til sporbarhet i NGFs regnskaper, vil andelen til «Norsk Golf» vises separat på fakturaen.

Klikk her for mer informasjon om medlemskontingent.

Kontakt

Alla Eyde

Økonomikonsulent 900 90 689 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club