Vi registrerer at NIF og flere idrettskretser har sendt ut tvetydig informasjon vedrørende felles medlemssystem til klubbene.

Publisert tirsdag 22. januar 2019

Alle golfklubber skal fortsatt bruke GolfBox. Det er ikke nødvendig å registrere medlemmer i flere medlemssystemer (f.eks. KlubbAdmin) enn GolfBox.

NGF er i samtaler med NIF og GolfBox om å sette opp en integrasjon mellom GolfBox og idrettens sentrale medlemsdatabase, som ivaretar idrettsstyrets vedtak om et felles medlemssystem. Foreløpig er det ikke avklart når et slik integrasjonsprosjekt kan igangsettes, men samtaler med NIF indikerer at vi kan komme i gang i 3. eller 4. kvartal 2019. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Informasjon om Idrettstyrets vedtak gjeldene felles medlemssystem for norsk idrett kan leses her (desember 2018).

I forrige uke sendte NIF ut et nyhetsbrev til alle idrettslag som nyanserer tidligere utsendt informasjon. Nyhetsbrevet kan leses her.

Kontakt

Martin Dølerud

IT-ansvarlig 905 87 735 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club