Et økende antall klubber melder på flere personer til Golftinget 2021. Borre GK stiller med seks på fagdagen, tre på selve tinget.

Publisert tirsdag 5. oktober 2021

Golfboomen har gitt oss økonomisk handlingsrom til å melde på flere denne gangen. Samtidig synes vi at tinghelgen er veldig viktig, sier Marius Bugge, leder i Borre GK.

Helgen 19.-21. november på Lily Country Club har derfor høy prioritet i Vestfold-klubben. Borre GK har rundet 800 medlemmer i år, og stiller med tre stemmeberettigede på tinget.

I tillegg vil klubben delta med seks ansatte og tillitsvalgte fredag. Før fagdagen skal de samles og fordele hvilke programposter de går på.

Fagdagen er nyttig, ikke bare på grunn av kursene og foredragene, men også de uformelle samtalene med andre klubber. Vi henter erfaringer og bygger relasjoner, understreker Bugge.

I løpet av pandemien har Borre GK fått over 200 nye medlemmer. Det gir bedre forutsetninger for drift, men også nye utfordringer.

Ivaretakelse er et veldig viktig tema for oss. Hvordan skal vi ta vare på alle de nye? Det er et spørsmål som opptar oss mye nå, og det blir interessant å høre hva andre tenker og gjør, sier Borre-lederen.

Når søndagen kommer, skal klubbens tre representanter stille godt forberedt til tingforhandlingene.

Vi har ikke meldt inn egne saker i år. Men vi kjører et styremøte før tinget der vi går gjennom forslagene, og blir enige om hva vi mener om dem. Vi ser fram til en viktig og nyttig helg, ikke bare for oss, men hele Golf-Norge, sier Marius Bugge.

NB! Vil du melde på flere fra klubben din til fagdagen eller temadagen/tingforhandlingene, kan du gjøre det ved å fylle ut skjemaet på denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club