NGF flytter

Nye lokaler fra nyttår, men hvor er ikke avklart

Som tidligere annonsert har NGF valgt ikke å forlenge husleieavtalen på idrettens hus. Planen var å flytte til Snøbyen på Lørenskog, men disse planene er lagt på is etter det ekstraordinære golftinget. 

NGF jobber nå med å finne nye lokaler, og regner med a ha avklart dette i løpet av august.