Endelig fordeling av tilskudd til utstyr som ble kjøpt inn i 2017 er nå klart.

Publisert mandag 12. februar 2018

Det kom inn søknader fra totalt 35 klubber med en samlet søknadssum på kr. 2 132 781,-. Det var 2 klubber som ikke gjennomførte innkjøpene slik at det er 33 klubber som har fått tilskudd.

Basert på søknadssummen fikk NGF en ramme på kr. 1 481 036 til disposisjon.
Fordelingen til klubbene vises i vedlegget.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club