En spørreundersøkelse gjennomført av NGF og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at vinterskader (reparasjoner og tapte inntekter i den perioden banen er stengt) på golfbaner i Norge koster kr. 11 000,- per hull per år i snitt

Publisert mandag 2. oktober 2017

Basert på antall golfhull i Norge medfører kostnader forbundet med vinterskader over
22 millioner kroner hvert år.

Videre forskning på drift av golfbaner i et utfordrende klima vil følgelig være en god investering.

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) er de nordiske golfforbundenes felles forskningsstiftelse. STERF leverer kunnskap som er praktisk nyttig og ferdig til å brukes direkte i forbindelse med baneskjøtsel. Nordisk og internasjonalt samarbeid gir oss mer forskning for hver investerte krone. Vi får tilgang til den beste kompetansen, og vi får volum på arbeidet. Mer om STERF kan du lese her.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club