Her bør golf kjenne sin besøkelsestid.

Konstituerende ting for nye Vestfold og Telemark idrettskrets er bestemt avholdt
lørdag 23. november 2019.

Den sammensatte valgkomiteen fra begge nåværende idrettskretser er i gang med sitt arbeid for å finne frem til gode kandidater til å bekle sentrale verv i den nye idrettskretsen.
For å lykkes er vi avhengig av innspill på kandidater fra organisasjonen. De verv som skal besettes fremgår av vedlagt brev.

Forslag på kandidater til verv i nye Vestfold og Telemark idrettskrets sendes til lederen i valgkomiteen, Trond Inge Haugen, per e-post trond.inge.haugen@kebas.no

Frist: 6. mai 2019

Vi viser til vedlagt brev for mer informasjon.

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club