Her bør golf kjenne sin besøkelsestid.

Publisert tirsdag 26. mars 2019

Konstituerende ting for nye Vestfold og Telemark idrettskrets er bestemt avholdt
lørdag 23. november 2019.

Den sammensatte valgkomiteen fra begge nåværende idrettskretser er i gang med sitt arbeid for å finne frem til gode kandidater til å bekle sentrale verv i den nye idrettskretsen.
For å lykkes er vi avhengig av innspill på kandidater fra organisasjonen. De verv som skal besettes fremgår av vedlagt brev.

Forslag på kandidater til verv i nye Vestfold og Telemark idrettskrets sendes til lederen i valgkomiteen, Trond Inge Haugen, per e-post trond.inge.haugen@kebas.no

Frist: 6. mai 2019

Vi viser til vedlagt brev for mer informasjon.

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club